BEDRIFTSRÅDGIVNING

I et hurtig omskiftende og krevende marked, behøver bedriften mer enn flinke mennesker. Å ta de riktige beslutningene, basert på planer og strategier er hva som skiller de dyktige fra de mindre dyktige bedriftene. Gray Select kan være en strategisk samarbeidspartner for utarbeidelse av slike planer og strategier. En bedrift trenger ofte en sparringspartner før viktige beslutninger skal tas. Vi er kjent for å stille de riktige spørsmålene, som leder frem til de riktige  beslutningene. Sparringspartner for daglig leder, vurdering av ledergruppe og styre er andre
områder vi kan bidra på.

Etablering av selskap i Norge

  • Gray Select vil hjelpe deg med å etablere ditt selskap formelt i Norge. Vi tar oss av alt papirarbeid og sørger for en rask etablering i markedet.

Midlertidig ledelse

  • I forbindelse med ny etablering av selskap kan vi bistå som midlertidig Daglig leder,Markedssjef og Forretningsutvikler.

Eksport bistand UK og USA

  • Det norske næringsliv vil i årene som kommer måtte tilpasse seg et marked i hurtig endring. Det er viktig å ha flere ben å stå på, samt å øke tilstedeværelsen i utlandet. Gray Select vil kunne gi deg markedsinnsikt i spesielt UK og USA. Gjennom våre samarbeidspartnere innenfor det finansielle og juridiske, vil vi kunne være din komplette samarbeidspartner.

Innhenting av kapital

  • Selskaper opererer i sykluser og har i perioder større behov for kapital.
    Gray Select innhenter kapital for kunde i innland og utland.