BEDRIFTSMEGLING ¤ BEDRIFTSRÅDGIVNING ¤ HEADHUNTING


                                             


 

Forretningside:

Gray Select skal være det foretrukne firma innenfor Bedriftsmegling, Bedriftsrådgivning samt Headhunting. Vi skal utvikle sterke og positive relasjoner til kunder og kandidater for på den måten å kunne levere kvalitetsriktige tjenester. 


  
                     Europa & USA 
      

Bedriftsmegling:

Gray Select søker frem kjøpere og selgere i bedriftsmarkedet. Et bredt nettverk regionalt,
nasjonalt og internasjonalt
gjør oss til din strategiske partner når du ønsker vekst, inngå i et større selskap
eller ønsker å
finne en samarbeidspartner som kan styrke selskapet.
Vår samarbeidspartner ved due dilligence er KPMG.

Bedriftsrådgivning:

I et hurtig omskiftende og krevende marked, behøver bedriften mer enn flinke mennesker. Å 
ta de riktige beslutningene, basert på planer og strategier er hva som skiller de dyktige fra
de
mindre dyktige bedriftene. Gray Select kan være en strategisk samarbeidspartner for
utarbeidelse 
av slike planer og strategier. En bedrift trenger ofte en sparringspartner før viktige
beslutninger
skal tas. Vi er kjent for å stille de riktige spørsmålene, som leder frem til de riktige
beslutningene. Sparringspartner for daglig leder, vurdering av ledergruppe og styre er andre
områder vi kan bidra på.
Gray Select er en aktiv bidragsyter for etablering av utenlandske selskaper i Norge. Områder vi kan bidra
innenfor er formell etablering av selskaper, midlertidig daglig leder eller salgssjef, fast ansettelse av
medarbeidere, utarbeide salgs- og 
markedsplaner, kjøp av bedrifter helt eller delvis.

Ønsker ditt selskap å etablere seg i Norge? Vi kan være din midlertidige salgs- og markedssjef
og løfte dine produkter inn i det norske markedet.

Styrearbeid etter avtale. 

 

Eksport - Det norske næringsliv vil i de kommende årene måtte tilpasse seg et marked i hurtig endring.
Det er er viktig å ha flere ben å stå på, samt å øke tilstedeværelsen i utlandet. Gray Select vil kunne
gi deg markedsinnsikt i spesielt UK, USA og Iran. Gjennom våre samarbeidspartnere innenfor  det 
finansielle og juridiske, vil vi kunne være din komplette samarbeidspartner for dine eksport planer. Vår
finansielle partner heter Investec Bank Plc. Du kan lese mer om dem på www.investec.com.

 

Innhenting av kapital - Selskaper operer i sykluser og har i perioder større behov for kapital.
Gray Select innhenter kapital for kunde i innland og utland.

 

 Headhunting:

Vårt viktigste og sterkeste fortrinn er vår allsidighet. Med praksis fra håndverkssiden 
til øverste ledelse, speiler vi næringslivet slik det er. Dette vil våre kunder nyte godt av 
i en rekrutteringsprosess. Vi kan ta hele prosessen, men også bistå i deler av prosessen. 
Hele ideen er å finne de rette kandidatene, slik at kunden styrker seg i konkurransen. 
Vi rekrutterer også kandidater til styrer.
For å kvalitetssikre våre rekrutteringstjenester, så benytter vi assessment verktøyet til
Profiles International Nordic Group. Les mer på http://www.profilesinternational.no/

 

 

 













Geografiske steder:


Stavanger, Norge
London, UK
Miami, USA
Aten, Hellas
Tirana, Albania
Kossovo
Makedonia




Hovedkontor Stavanger, Norge: Forusparken 2, 4031 Stavanger 
E: firmapost@gray-select.no
CEO/Eier - Geir Lund, T: +47 901 49 762, E: geir.lund@gray-select.no
Partner i Stavanger - Øyvind Antonsen, T: +47 901 06 527
Partner i Stavanger - Rolf Olavesen, T: +47 47890886

Kontor London, UK: St.James's Square, SW1Y 6HD, London, UK, T: +44 745 962 2600,
E: firmapost@gray-select.no
Partner i London - Rashid Kahn - T:+44 782 729 2577


Kontor Miami, USA: 1750 North Bayshore Drive, Miami, Florida 33132, USA, T: +1 4157044826,
E: firmapost@gray-select.no

Kontor Aten, Hellas: 20 Pratinou Street, 11634 Aten, Hellas, T: +30 6959997527,
E: paspatis2010@gmail.com

Kontor Tirana, Albania: Rruga "Medar Shtylla", Pallati Kons; Shkalla TRUK 3/D4, T: +355698446048,
E: ahoxha@outlook.de